Физическо съхранение на архиви

Поради постоянно увеличаващите се изисквания към политиките за защитата на личните данни, съхранението на бизнес документацията става все по-критичен за компаниите въпрос. Изнесеното съхранение на хартиения архив подобрява сигурността, оптимизира разходите и ви разтоварва от отговорност.

Сканиране на документи

Изграждането на електронен архив и работата със сканирани копия на документите вместо с хартиени оригинали ускорява драстично достъпа до нужната информация, подобрява обслужването на клиентите, спестява време и ресурси на служителите и компаниите.

Унищожаване на документи

Неправилното унищожаване на документите може да доведе до изтичане на конфиденциална информация и да причини сериозни вреди на компанията. Освен че можем да ви предпазим от този риск, предлагаме да станем част от програмата ви за опазване на околната среда.

Функционалности

Онлайн достъп до вашия архив от всяко място и по всяко време

Сигурност

Индивидуални потребителски профили с права за достъп до определени проекти.

Гъвкавост

Документите се архивират по проекти, в архивни единици (на ниво документ, класьор или кашон), описани с набор ключови думи (индекси).

Електронни документи

Временен архив на сканираните документи с цел удобство и сигурност.dashboard

Удобство

Лесен за работа интерфейс с филтри за бързо откриване и работа с архивираните документи.

Отчетност

Всяка потребителска заявка се записва и съхранява. Възможност за проследяване на действията на потребителите и движенията на архивните единици.

Ефективност

Възможност за групови заявки чрез импорт на списък с документи от външен файл.

Нашия екип

Ивайло Виденов

Търговски мениджър.

Атанас Русков

Ръководител на отдел "Физическо съхранение".

Стоян Константинов

Ръководител на ИТ отдел.

Мнения на нашите партньори

"За разлика от други фирми, чиито услуги сме използвали, Дайрект Сървисиз ООД не само обещава, но и изпълнява поетите ангажименти в срок. За нас е изключително важно да получаваме исканите документи в срок, без да се налага постоянно да проверяваме какво се случва."
Административен ръководител в голяма кредитна компания
"Имахме нужда да подредим, опишем и съхраняваме архива си по ефективен и сигурен начин. Архивохранилището и организацията на работа в Дайрект Сървисиз ООД напълно отговарят на нашите изисквания"

Финансов директор на мултинационална търговска верига
"Оперативната работа на финансовия ни отдел е свързана с постоянни справки и преглеждане на фактури от доставчици. Дайрект Сървисиз периодично обработва хартиените ни документи, като всяка заявка се изпълнява бързо и качествено"

Главен счетоводител във водещ производител на напитки

Галерия

Най - доброто решение за физическо съхранение!

Контакти

Дайрект Сървисиз ООД
бул. Ботевградско шосе 272
София, ПК. 1839
Телефон: (359) 02-9609527
Email: sales@directservices.bg

Дайрект Сървисиз ООД e българска компания за аутсорс услуги. Стремежът за развитие и фокусът върху клиентските потребности са в основата на нашия бизнес модел

© 2021 Дайрект Сървисиз ООД